RESUME WRITING SERVICE

บริการเขียนเรซูเม่ ในราคาเพียง  500 บาท / หน้า

บริการเขียน resume

หากคุณมีปัญหาในการเขียนเรซูเม่ ไม่รู้จะเขียนอะไร หรือไม่มั่นใจในภาษาอังกฤษของตัวเอง 

ทางเราขอแนะนำให้ใช้บริการเขียนเรซูเม่กับเรา  ประโยชน์ที่คุณจะได้รับคือ:


  • เรซูเม่ของคุณจะมีข้อมูลและรายละเอียดที่ครบถ้วน ไม่ขาดเนื้อหาที่มีความสำคัญต่อนายจ้าง

  • เรซูเม่ของคุณ เขียนด้วยภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและสละสลวย

  • เพิ่มโอกาสในการได้งานให้กับคุณ


ค่าบริการเริ่มต้นที่ 1000 บาท /  2 หน้า (ถ้าเกิน 2 หน้า เพิ่ม 500 บาท / หน้า)


สนใจติดต่อ: 

Email: info@fischerandpartners.com
Line Official : @fischer.partners

เพิ่มเพื่อน
@fischer.partners | LINE@